Opacificador

Opacificador

Compost químic que s’afegeix a la composició del vidre dels esmalts per tal de fer-los opacs a la llum. Al llarg de la història s’han fet servir diferents opacificants com ara l’antimoniat de calci, l’òxid d’estany o l’arseniat de plom.