Napper and Frith. A Photographic Journey Through the Iberian Peninsula of the 19th Century

Napper and Frith. A Photographic Journey Through the Iberian Peninsula of the 19th Century

Print
Comissariat: 
Lee Fontanella, historiador i comissari independent d'exposicions. Coordinador: David Balsells, conservador en cap del Departament de Fotografia

Tab Group