MUSEU ESPAI COMÚ D’INTEGRACIÓ.

MUSEU ESPAI COMÚ D’INTEGRACIÓ.

El programa Museu Espai Comú d’Integració, projecte que el MNAC lidera des de 1999, té com a objectiu impulsar i afavorir l’accés al Museu de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió, tot potenciant-ne l’autonomia personal i les habilitats socials a través del coneixement, el gaudi del patrimoni artístic i el desenvolupament de la seva creativitat. Els públics objectiu d’aquest projecte són aquells col·lectius especialment vulnerables, amb greus dificultats físiques, mentals, intel·lectuals, sensorials o socials.

El programa Museu Espai Comú d’Integració està patrocinat per la Caja Mediterráneo i s’organitza amb la col·laboració del Comitè Català de Representants de Minusvàlids (COCARMI).

Dates juny – juliol de 2008

 

museu nacional pro