Més sobre el Renaixement i Barroc

Més sobre el Renaixement i Barroc

Print

El fons reflecteix l’evolució de l’art europeu als segles XVI, XVII i XVIII. A l’inici de l’època del Renaixement, a Catalunya convivien les formes gòtiques amb altres solucions noves, en les quals es barreja el fervor religiós amb el detallisme de la vida quotidiana. Obres com el Sant Càndid, d’Ayne Bru, o el Sant Blai, de Pere Fernández, duen el sentiment humanista i el segell de l’art capdavanter que es feia a Itàlia.

El Retaule de sant Eloi dels argenters, de Pere Nunyes, manté el to del nou llenguatge, el mateix que utilitza l’escultor Damià Forment per al grup de la Dormició de la Mare de Déu. Cap a la fi del segle XVI, la pintura hispànica té obres de gran bellesa, que es palesen en la modernitat del color al Crist amb la Creu i al Sant Pere i sant Pau d’El Greco. Contemporàniament, l’Eccehomo de Luis Morales transmet el sentiment devocional de la Contrareforma.

Al segle XVII destaquen les obres dels mestres del Segle d’Or espanyol, com el Martiri de sant Bartomeu, del valencià Josep de Ribera, dit «Lo Spagnoletto», el Sant Pau, de Diego Velázquez, o la Immaculada Concepció i diverses natures mortes de Francisco de Zurbarán.

Tornant a Catalunya, la imatge de Sant Gaietà, de l’escultor Andreu Sala, es fa ressò de l’art de Bernini. El recorregut s’inicia amb els frescos de la Capella Herrera, d’Annibale Carracci i col·laboradors, que decoraven l’església romana de Sant Jaume dels Espanyols, i continua amb pintures d’altres artistes italians com Gioacchino Assereto, Massimo Stanzione i Andrea Vaccaro.

Arribat el segle XVIII, el conjunt dedicat a la Vida de sant Francesc, d’Antoni Viladomat, que decorava el claustre del convent de framenors de Barcelona, constitueix l’única sèrie de vida monàstica conservada íntegrament en un museu. D’altra banda, l’obra agosarada de Francesc Pla, dit «el Vigatà», representa la llibertat pictòrica en la decoració d’interiors de les cases de la nova classe benestant mercantil i industrial, precursora de l’art que s’havia de desenvolupar al segle XIX.

A aquest fons, que reflecteix el gust d’una part de la nostra societat civil per l’art del Renaixement i el barroc, contribueixen dues importants aportacions, el Llegat Cambó i la Col·lecció Thyssen-Bornemisza.

Nou apartat web dedicat a la presentació de Renaixement i barroc

Renaixement i barroc - Saber-ne més