Mallorca gòtica

Mallorca gòtica

Print
1998 - Autors Diversos
Descripció: 

Catàleg que complementa l’exposició al Museu Nacional d’Art de Catalunya de setanta peces medievals representatives de l’art gòtic mallorquí en els àmbits de la pintura, l’escultura, l’orfebreria i l’art del moble. El llibre aplega tot un seguit d’estudis introductoris que tenen la voluntat de reflectir la importància de Mallorca dins la Mediterrània com a centre receptor i transmissor de formes artístiques diferents durant els segles XIV i XV, època d’un esplendorós desenvolupament de l’art gòtic. Després d’una acurada cronologia dels esdeveniments històrics i culturals del període que ens ocupa, trobem un catàleg raonat de les peces exposades, les fitxes i explicacions del qual es classifiquen en tres apartats: “Pintura”, “Escultura” i “Arts sumptuàries”. Finalment, tanca el catàleg una extensa bibliografia sobre el tema.

Edició: 

MNAC/CECiE

Autor principal: 
Autors Diversos
Autors: 

R. Alcoy, P. Beseran, M. Bernaus, J. Bracons, M. Cifre, X. Company, M. Crispí, J. Domenge, I. Escandell, M. Estella, M. A. Franco, M. M. Gaita, . Joy, G. Llompart, M. R. Manote, M. R. Padrós, J. M. Palou, I. Puig, G. Roselló, F. Riuz, S. Sabater, M. Saur

Any de publicació: 

1998

ISBN: 

978-84-8043-043-2

Pàgines: 

340

Format: 

24 x 29.7 cm.

Enquadernació: 

Rústica

30,00€

Publicacions

Antoni Fabrés. De la glòria a l’oblit

Oriol Maspons. Quadern

Bartolomé Bermejo

De la dracma a l’euro. Sistemes i unions monetàries a l’occident d’Europa