Majestat Batlló

Majestat Batlló

Els indicis de l’existència de dues capes superposades de policromia a la Majestat Batlló, de mitjan segle XII, que es veuen a l'anvers i al revers de la creu, ha ocasionat l’estudi complet de l’obra per comprovar aquesta hipòtesi. Radiografies, reflectografies, fotografies amb llum UV i rasant, i un estudi estratigràfic han permès caracteritzar els aspectes matèrics i tècnics i comprovar que sota la policromia hi ha restes d’un estrat de pintura subjacent. Sembla que, en un espai curt de temps, es va decidir tornar a pintar la talla per renovar-ne l’aspecte.

S’ha proposat una hipotètica reconstrucció virtual de la decoració pictòrica original de l’estrat subjacent, substancialment diferent de la que veiem actualment. Aquest estudi aporta dades significatives per enriquir el repertori decoratiu de les majestats romàniques catalanes.

 

Estudi realitzat per Mireia Campuzano, Anna Carreras, Àngels Comella, i Àlex Masalles.