Majestat

Majestat

Terme aplicat a Catalunya a un tipus d’imatges esculpides de Crist a la Creu,  representat amb els ulls oberts, vestit amb túnica i amb els braços en horitzontal. Simbolitza el triomf de Crist sobre la mort. En general, l’exemple més cèlebre és el Volto Santo de Lucca, a la Toscana (Itàlia), el culte al qual es degué difondre a la Catalunya del romànic, on destaca l’anomenada Majestat Batlló, conservada al museu.