La producció

 

La principal, encara que no l’única, activitat de la fàbrica Ausió al llarg de la seva existència va ser la producció de medalles. Es van encunyar peces de tots tipus entre les quals cal destacar les de caràcter devocional, esportiu i commemoratiu. Algunes foren fruit de la pròpia iniciativa de la casa i, altres, encàrrecs de particulars, d’organismes públics o d’instituts religiosos.

 

Escultors com Eusebi Arnau, Antoni Parera, Pau Gargallo o Enric Casanovas van fer alguns dels models que la fàbrica Ausió va encunyar. Així, les medalles oficials de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929 o bé la Medalla d’or de la ciutat de Barcelona de 1932. Com tota empresa moderna es va promocionar a través de la publicitat i també va editar catàlegs i mostraris en els quals recollia i ofertava la seva extensa producció. Avui, són documents rars molt útils per identificar les medalles del taller atès que, sovint, les peces no anaven marcades amb el senyal identificador de la casa.

 

  • Catàleg de medalles devocionals de la fàbrica de medalles Ausió, c. 1911-1920 i estoigs de la casa amb sengles peces dedicades a la Mare de Déu de Montserrat i a la Mare de Déu, dita al taller, Ave Vel. Donació Eulàlia Ausió i Ferrés.
  • Projecte de l’Agència Roldós publicitant les medalles oficials de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929 i dos punxons i dos encunys de les mateixes peces. Donació Eulàlia Ausió i Ferrés i fons del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
  • Antoni Parera, tres de les medalles oficials de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929 encunyades a la fàbrica Ausió. Donació Eulàlia Ausió i Ferrés i fons del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
  • Enric Casanovas, model d’anvers i exemplar de la Medalla d’or de la ciutat de Barcelona,1932. Dipòsit de l’Ajuntament de Barcelona i donació de la família de l’escultor Josep Llimona (1864-1934).
  • Medalles commemoratives editades per la fàbrica de medalles Ausió: Pau Gargallo, Coronació de la Mare de Déu de la Misericòrdia a Canet de Mar, 1907. Antoni Parera, Assemblea Nacional d’editors i llibreters, Barcelona, 1909, i medalles oficials de l’Exposició Internacional de pintura, escultura, dibuix i gravat i de l’exposició El Arte en España, Barcelona, 1929. Donació Eulàlia Ausió i Ferrés i fons del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
  • Gelatines de plata preparatòries per a un catàleg-mostrari de medalla esportiva, c. 1920. Donació Eulàlia Ausió i Ferrés.