Juan Bautista Maíno. La conversió de sant Pau

Juan Bautista Maíno. La conversió de sant Pau

Print
2012 - Francesc M. Quílez i Corella
Document: 
PDF icon Llibre en format pdf
Descripció: 

Atribució i recuperació d'una pintura per al Museu Nacional d'Art de Catalunya

Edició: 

Museu Nacional d'Art de Catalunya

Autor principal: 
Francesc M. Quílez i Corella
Autors: 

Francesc M. Quílez i Corella

Any de publicació: 

2012

ISBN: 

978-84-8043-254-2

Pàgines: 

32

Format: 

digital

Idiomes: 

català/castellà/anglès

 
Gratuït

Publicacions

Bartolomé Bermejo

De la dracma a l’euro. Sistemes i unions monetàries a l’occident d’Europa

Ramon Pichot. D'Els Quatre Gats a La Maison Rosé

Ismael Smith. La bellesa i els monstres.