Groc de cromat de bari

Groc de cromat de bari

Primer dels pigments de crom sintetitzat el 1804 pel químic i farmacèutic francès Louis Nicolas Vauquelin i comercialitzat el 1809. La tonalitat groc llimona, molt apreciada pels pintors, és obtinguda afegint un solució àcida a la recepta.