Gràfila

Gràfila

Línia de punts o d’altres traços que, de manera paral·lela al cantell, delimita els tipus i les inscripcions de la moneda.