Franciscà -ana

Franciscà -ana

Membre de l’orde mendicant fundat per sant Francesc d’Assís a inicis del segle xiii. Des d’aquesta mateixa centúria trobem establiments d’aquest orde a Catalunya, encapçalats pels de Lleida, Vic i Barcelona.