Fluorescència

Fluorescència

Tècnica d'il·luminació en microscòpia òptica que permet obtenir imatges acolorides segons la resposta dels materials a l’excitació amb llum de diferents longituds d’ona.