310620-000_061351.jpg

Ajuntament de Puigcerdà - 25 cents - June 1937