310620-000_061351.jpg

Ajuntament de Puigcerdà - 25 cèntims - Juny 1937