202420-000_096548.jpg

Otho Lloyd - Retrat de Francesc Costa - Cap a 1944