113144-001_30232.JPG

Mestre de Sorpe - Anunciació, Naixement i Crucifixió de Sorpe - Mitjan segle XII [5]