113144-001_30230.JPG

Mestre de Sorpe - Anunciació, Naixement i Crucifixió de Sorpe - Mitjan segle XII [3]