113144-001_17275.JPG

Mestre de Sorpe - Anunciació, Naixement i Crucifixió de Sorpe - Mitjan segle XII