113138-000_092450.jpg

Mestre de Pedret - Absis del Burgal - Finals del segle XI – inicis del segle XII [5]