076000-CJT.JPG

Diverses autoritats - Tresor de la neàpoli d'Empúries - 395-375 aC