015973-CJT.JPG

Mestre de Pedret - Pintures de Pedret - Finals del segle XI – inicis del segle XII