015973-000_50485.JPG

Mestre de Pedret - Absis sud de Pedret - Finals del segle XI – inicis del segle XII [7]