015973-000_18404.JPG

Mestre de Pedret - Absis sud de Pedret - Finals del segle XI – inicis del segle XII [4]