015841-000_095614.jpg

Mestre del Judici Final - Ziga-zaga (extradós d'un arc) de Santa Maria de Taüll - Posterior a 1123