005120-N.JPG

Gàl·lia - Dracma d'imitació d'Emporion - Mitjan segle III aC