000460-G.JPG

Mariano Salvador Maella - Descans en la Fugida a Egipte - Darrer terç del segle XVIII