000000003033.jpg

2008 - M. Castiñeiras i J. Camps, amb la col·laboració de J. Duran-Porta