000000000680.jpg

1993 - M. Guardia, J. Camps, I. Lorés