Consells d'ús

Consells d'ús

Print

Normes generals de conducta de la biblioteca i ús de l'arxiu:

  • Deixeu bosses, motxilles, carteres o llibres als armaris del vestíbul de la Biblioteca.
  • Podeu accedir a la sala de lectura amb l’ordinador personal.
  • No es permet fumar, menjar ni beure. Tampoc l’ús de telèfons mòbils.
  • Respecteu l'ambient de treball i silenci.
  • El personal de la Biblioteca d'art es reserva el dret a regular el temps de consulta dels ordinadors de la sala de lectura en el cas que hi hagi molta demanda d'ús.

En compliment de la normativa vigent, en la consulta de documents de la reserva, per garantir-ne la preservació, seguiu les indicacions següents:

  

Objectes no permesos

No empreu objectes tallants ni estris d'escriptura amb tinta (bolígrafs, plomes, etc.).

Prendre notes

 Preneu les notes en un full a part i en llapis, i sense recolzar-vos en els document.

Ús de guants

Useu guants, que us facilitarà el personal de la Biblioteca.

No deixeu els documents desatesos

En sortir de la sala, lliureu-los al personal de la Biblioteca del Museu Nacional.

Manipulació mínima possible

  • No forceu l’obertura del llom de l’enquadernació, i eviteu tocar directament la caixa de text o les imatges de les pàgines.
  • Demaneu al personal de Biblioteca tires de paper lliure d’àcid per marcar els fulls. No utilitzeu post-it o marcadors amb adhesiu, ja que malmeten els documents.

Ordenació i informació

  • Mantingueu l’ordenació interna dels documents de carpetes o caixes.
  • Informeu-nos si apareixen fulls solts, pàgines sense obrir, o qualsevol incidència en els documents.

Documents en mal estat

El personal podrà denegar-ne la consulta o la reproducció.

No es poden fotocopiar

Els podeu fotografiar sense flaix a la Biblioteca, sempre que sigui per a estudi i recerca, i ho sol·liciteu al personal bibliotecari.

Documents de reserva

Els documents de reserva en curs de consulta no es podran deixar reservats a la sala de lectura, ja que per motius de preservació seran desats al seu lloc i caldrà tornar-los a demanar en properes consultes.

 

Documents digitalitzats

Els documents digitalitzats en repositoris en línia estan exclosos de consulta.

Museu Nacional - Biblioteca