Col·leccionistes que han fet museus

Col·leccionistes que han fet museus

Print
Descripció: 

El Museu Nacional d’Art de Catalunya va organitzar la 2ª edició d’una jornada dedicada al col·leccionisme i als seus principals noms propis, personalitats que amb la seva afició han contribuït a la formació de la col·lecció del Museu Nacional i la d’altres institucions patrimonials. La trobada va ser una oportunitat per revalorar una meritòria tasca desenvolupada en el context històric del procés de formació de les col·leccions públiques catalanes.

Edició: 

Museu Nacional d’Art de Catalunya

Autors: 

Coordinació científica
Bonaventura Bassegoda, Universitat Autònoma de Barcelona
Francesc Quílez, Museu Nacional d’Art de Catalunya
Immaculada Socias, Universitat de Barcelona

Any de publicació: 

2018

ISBN: 

978-84-8043-343-3

Pàgines: 

157

Format: 

Digital

Idiomes: 

Català

 

Publicacions

De la dracma a l’euro. Sistemes i unions monetàries a l’occident d’Europa

Ramon Pichot. D'Els Quatre Gats a La Maison Rosé

Ismael Smith. La bellesa i els monstres.

Torné Esquius.