Imatge

Print
Descripció:
Tèxtil

1967

71 x 53 x 7,5 cm

Donació dels hereus d’Aurèlia Muñoz, 2019

Núm. del catàleg: 

254266-000

Aplicacions de teles, reliquiaris i passamaneria d’atzabeja
Tema: No figuratiu
Segle: XXI
Aurèlia Muñoz - Imatge - 1967
Imatge