254265-000_095659.jpg

Aurèlia Muñoz - Personatges místics i creu - 1964