Frontal d'altar de Mosoll

Print
Ubicació: 
Sala 13
Artistes / Creadors / Autoritats: 
Anònim. Catalunya. Taller de la Seu d'Urgell del 1200
Etiquetes museu: 
Etiquetes socials: 
Descripció:

Taula pintada emmarcada per una sanefa amb una decoració variada d'entrellaços animats per medallons amb figuració animal (lleó, ocell, paó, àguila). La composició, sobre un fons vermell, està dividida en quatre compartiments assenyalats per l’entrecreuament de dues sanefes vegetals, que a la volta es divideixen en tres arcs cadascú.  Malgrat aquesta compartimentació, la figuració conforma una mena de narració contínua sobre el paper de Maria en la història de l’Encarnació i la Salvació. Al registre superior, el Viatge dels Mags a cavall per adorar el Nen Jesús, que apareix acompanyat de Maria i Josep (Mt. 2, 9-11), i  l’escena de la Visitació (Ll. 1, 39-45). Al registre inferior, l'Anunciació (Ll. 26-38), la Presentació al Temple (Josep ofereix els colomins, la Verge col·loca el Nen sobre l’altar, al costat de l’hòstia consagrada, i el profeta Simeó) (Ll. 1, 22-35), i la Dormició de Maria, amb Crist que beneeix acompanyat de tres apòstols. La taula, que es composa de tres posts horitzontals emmarcats per un bastidor de quatre trams, presenta una important llacuna a la part inferior.

Pintura

Primer terç del segle XIII

99 x 167 x 7 cm

Adquisició, 1906

Núm. del catàleg: 

015788-000

Procedeix de l'església de Santa Maria de Mosoll (Das, Baixa Cerdanya).
Tremp, relleus d'estuc i restes de full metàl·lic colrat sobre fusta
Tema: Religió
Segle: XIII
Anònim. Catalunya. Taller de la Seu d'Urgell del 1200 - Frontal d'altar de Mosoll - Primer terç del segle XIII
Frontal d'altar de Mosoll