Denari

Print
Ubicació: 
Obra no exposada
Artistes / Creadors / Autoritats: 
Belikiom
Etiquetes socials: 
Descripció:
Numismàtica

Segona meitat del segle II aC – inicis del segle I aC

Antic fons del Gabinet Numismàtic de Catalunya

Núm. del catàleg: 

000118-N

18 mm
12 h
4,18 g
Anepígrafa
Plata
Cap barbat amb collaret puntejat, a la dreta; al darrere signe ibèric BE.
BELIKIOM
Genet amb llança, a la dreta. A sota, sobre l'exerg, la llegenda.
Segle: II aC – I aC