Denarius

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Belikiom
Social tags: 
Description:
Numismatics

Segona meitat del segle II aC – inicis del segle I aC

Antic fons del Gabinet Numismàtic de Catalunya

Inventory number: 

000118-N

18 mm
12 h
4,18 g
Anepígrafa
Plata
Cap barbat amb collaret puntejat, a la dreta; al darrere signe ibèric BE.
BELIKIOM
Genet amb llança, a la dreta. A sota, sobre l'exerg, la llegenda.
Century: