2 Cash

Print
Ubicació: 
Obra no exposada
Artistes / Creadors / Autoritats: 
Shenzong, emperador de la Xina
Dinastia Sung
Etiquetes socials: 
Descripció:
Numismàtica

1068-1077

Donació de Pedro Tsi Chig-Ping, 1963

Núm. del catàleg: 

081416-N

7,98 g
32 mm
12 h
Bronze o ferro (?)
Segle: XI
Xi / Ning / Tong / Bao
La inscripció.
Anepígrafa
Sense imatge.