2 Cash

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Shenzong, emperador de la Xina
Dinastia Sung
Social tags: 
Description:
Numismatics

1068-1077

Donació de Pedro Tsi Chig-Ping, 1963

Inventory number: 

081416-N

7,98 g
32 mm
12 h
Bronze o ferro (?)
Century: 11th
Xi / Ning / Tong / Bao
La inscripció.
Anepígrafa
Sense imatge.