Capa pictòrica

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X

Pàgines

Pàgines

Capa pictòrica

Conjunt d’estrats d’una pintura que inclouen des de l’encolat del suport, la preparació/emprimació i les capes de color (pigments o metalls i aglutinant), fins als vernissos, si n’hi ha.