1932

1932

Adquisició de la col•lecció de Lluís Plandiura

 

Entre els nombrosos ingressos d’obres al museu en els tres primers decennis del segle xx, destaca la compra de la col·lecció de Lluís Plandiura, la més important del país. La integren 1.869 obres, principalment d’arqueologia, pintura i escultura.