Absis de Sant Climent de Taüll

 

Absis de Sant Climent de Taüll

 

Absis de Sant Climent de Taüll

El Crist en Majestat duu a la mà esquerra un llibre amb la llegenda “EGO SUM LUX MUNDI”, és a dir, ‘Jo sóc la llum del món’, tal com és habitual en la iconografia romànica. Aquestes paraules són de l’evangeli de sant Joan. La llum s’interpreta com el Verb, la Paraula que dóna la vida i és el principi de tot; també és la paraula dels profetes que ha il•luminat els apòstols, la veritat que ens revela el coneixement de Déu. Altres vegades, com en el Baldaquí de Tavèrnoles, la inscripció que apareix al llibre que duu Crist en Majestat és una altra: “EGO SUM VIA VERITAS ET VITA”, ‘Jo sóc la veritat i la vida’.

 

Saber-ne més