Xilografia

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X

Xilografia

Tècnica de gravat en la qual es treballa una planxa de fusta amb gúbies, que deixen en relleu les línies de la composició que s’han d’imprimir. A continuació, s’impregna amb tinta i, per pressió contra un suport, s’obté la impressió del relleu. Les zones buidades queden en blanc.