Synthesis. Màster de Creació Artística Contemporània de la Facultat de Belles Arts