The Studio: an illustrated magazine of fine and applied art. 1893, vol. 1. London, 1893-1964

The Studio: an illustrated magazine of fine and applied art. 1893, vol. 1. London, 1893-1964

The Studio: an illustrated magazine of fine and applied art. 1893, vol. 1. London, 1893-1964.[enquadernació original].
 
Ingressa a la Biblioteca amb l'adquisició Riquer, l'any 1921.
 
Revista mensual de gran rellevància en l'àmbit de les arts decoratives publicada a Londres durant el període 1893-1964. 
 
La Biblioteca disposa de la col·lecció pràcticament sencera entre els anys 1893 i 1963. Periòdicament, apareixien números especials monogràfics, alguns d'ells localitzables al nostre catàleg sota el títol general The Studio special number. Continuada a partir de 1964 per Studio international i també disponible a la Biblioteca.