Revista “Creixem amb l'art!”

Revista “Creixem amb l'art!”

Print
Alt for: Revista “Creixem amb l'art!”
Descripció: 

Revista de l'Escola Miquel Bleach creada conjuntament amb el museu gràcies al projecte Tàndem

Edició: 

Museu Nacional d'Art de Catalunya i Escola Miquel Bleach

Any de publicació: 

2015

Pàgines: 

39

Format: 

digital

Idiomes: 

català

 
Gratuït

Publicacions

Antoni Fabrés. De la glòria a l’oblit

Bartolomé Bermejo

De la dracma a l’euro. Sistemes i unions monetàries a l’occident d’Europa

Ramon Pichot. D'Els Quatre Gats a La Maison Rosé