Quadrícula

Quadrícula

Graella formada per línies verticals i horitzontals traçades a partir de coordenades. Ajuda a la reproducció d’una imatge o d’un model del natural i facilita el canvi d’escala d’un dibuix ja existent; molt usada pels artistes que volien representar escenaris en perspectiva.