Més sobre Numismàtica

Més sobre Numismàtica

Print

El fons del Gabinet Numismàtic de Catalunya és el resultat d’un procés d’adquisicions, donacions, llegats o dipòsits que van començar durant la primera meitat del segle XIX i que encara continua. Consta de les principals sèries numismàtiques, amb exemplars fabricats des del segle VI aC fins a l’actualitat i consta de quasi 100.000 peces.

Les sèries comencen amb les emissions d’època antiga, entre les quals destaquen les encunyades a la península Ibèrica, amb peces de les colònies gregues d’Emporion i Rhode o el tresor de 897 fraccions de plata trobat a la neàpoli d’Emporion. La moneda visigoda marca el pas del món antic al medieval, amb emissions dels tallers de Tàrraco i Barcino.

Destaca, entre les sèries dels regnes europeus, la de moneda catalana i de la Corona d’Aragó: gràcies a la seva producció documentem, per exemple, el seu creixement econòmic, visible en l’aparició dels croats de plata a Barcelona a nom de Pere II el Gran. Altres períodes significatius com la guerra dels Segadors, la guerra de Successió i la invasió napoleònica també són copsats per les encunyacions de l’època.

Un altre punt fort del fons són les medalles, més de 9.000 peces que van dels primers exemplars fabricats a Itàlia al segle XV fins a l’actualitat. Mestres gravadors del segle XVIII com Tomás Francisco Prieto o Gerónimo Antonio Gil són darrere les peces produïdes a Espanya. Un segle més tard, els millors escultors modernistes, com Eusebi Arnau, Antoni Parera, Miquel Blay, Josep Llimona o Pablo Gargallo s’incorporaran a l’ofici a partir de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888, un període esplèndid de l’art de la medalla a Catalunya.

El fons de bitllets de banc forma el nucli central de la col·lecció de paper-valor, amb uns 4.100 exemplars. En destaquen la sèrie espanyola, que conté emissions del Banc d’Espanya des de 1874 fins a l’actualitat i la sèrie de paper-valor emesa per la Generalitat de Catalunya durant la Guerra Civil. El gabinet també custodia eines de fabricació –matrius i segells de cera i de plom–, elements metrològics –pesals, monetaris i balances–, getons, pellofes, fitxes, segells, condecoracions i fons documentals diversos.

Pares de la numismàtica catalana com ara Josep Salat o Joaquim Botet, autors d’obres cabdals sobre la història de la moneda a Catalunya, tenen una gran representació gràcies a les seves col·leccions presents al Gabinet.

 

Vegeu també l'itinerari Una mirada numismàtica a… les sales d’art Gòtic, del Renaixement i Barroc, la mostra La fàbrica de medalles Ausió. Un patrimoni recuperat i els Tresors i troballes monetàries del Gabinet Numismàtic de Catalunya.

Numismàtica - Catàleg