L’art de postguerra i segona avantguarda, 1940-1980