La imatge de l'Heroi a l'escultura catalana (1800-1850)