Imitació

Imitació

Còpia d’una moneda oficial, sense que això impliqui una voluntat de frau o falsificació. Habitualment es fabriquen en el marc d’una situació de necessitat.