Humitat relativa

Humitat relativa

La humitat relativa és la relació entre la quantitat de vapor d’aigua que conté un espai determinat (humitat absoluta, expressada en g x m³) i la quantitat total que podria arribar a contenir en cas de saturació, a una mateixa temperatura. S’expressa en percentatge. Moltes obres d’art són especialment sensibles al percentatge d’humitat relativa de l’ambient.